}

Filters

More  
STT Điểm thăm quan Tỉnh Giới thiệu Location image Xóa
1 Đèo Phượng Hoàng Đắk Lắk <p>Đ&egrave;o Phượng Ho&agrave;ng với chiều d&agrave;i tr&ecirc;n 12km, nằm tr&ecirc;n quốc lộ 26, gi&aacute;p ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk v&agrave; Kh&aacute;nh H&ograve;a, được v&iacute; như một trong những ngọn đ&egrave;o h&ugrave;ng vĩ nhất Việt Nam. Đường đ&egrave;o quanh co, uốn lượn, c&oacute; độ dốc cao, hai b&ecirc;n sườn đ&egrave;o l&agrave; khung cảnh n&uacute;i đồi tr&ugrave;ng điệp, v&aacute;ch đ&aacute; cheo leo, hiểm trở. L&ecirc;n đỉnh đ&egrave;o, du kh&aacute;ch sẽ chi&ecirc;m ngưỡng được những c&aacute;nh đồng l&uacute;a xanh tốt b&ecirc;n dưới thung lũng, ph&iacute;a xa xa thấp tho&aacute;ng những ng&ocirc;i nh&agrave; khang trang mọc l&ecirc;n san s&aacute;t nhau, xa hơn nữa l&agrave; biển xanh bao la được bọc trong những lớp m&acirc;y bạc. Tất cả như tạo n&ecirc;n một bức tranh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n kỳ vĩ, ấn tượng, rất ph&ugrave; hợp cho những &ldquo;phượt thủ&rdquo; ưa mạo hiểm th&iacute;ch kh&aacute;m ph&aacute; tham quan.&nbsp;</p> 12.575911, 108.869303
2 Đèo Mang Yang Gia Lai 14.029848, 108.421369
3 Đèo Chư Ruê Đắk Lắk 13.268121, 108.156919
4 Đèo Măng Đen Kon Tum 14.554332, 108.267303
5 Bản Đôn Đắk Lắk 12.889355, 107.788078
6 Đèo Cù Mông Bình Định 13.705974, 109.174590
7 Đảo Lý Sơn Quảng Ngãi <p><em>Để xem th&ecirc;m hướng dẫn du lịch bụi L&yacute; Sơn, bạn v&agrave;o m&agrave;n h&igrave;nh Home v&agrave; chọn &ldquo;Đảo L&yacute; Sơn&rdquo;.</em></p> <p>Bờ biển L&yacute; Sơn rất đẹp (ven bờ biển từ ch&ugrave;a Hang đến hang C&acirc;u).<br /> Ngũ h&agrave;nh sơn của đảo: n&uacute;i Thới Lới, h&ograve;n Tai, h&ograve;n Sỏi, giếng Tiền, h&ograve;n Vung.<br /> Cổng T&ograve; V&ograve; l&agrave; một kiệt t&aacute;c của đảo L&yacute; Sơn. Nơi đ&acirc;y được b&igrave;nh chọn l&agrave; địa điểm chụp ảnh đẹp nhất Quảng Ng&atilde;i.<br /> Một số di t&iacute;ch lịch sử: ch&ugrave;a Hang, ch&ugrave;a Đục, hang C&acirc;u, miếu b&agrave; Ch&uacute;a Ngọc, đ&igrave;nh l&agrave;ng An Hải, dinh B&agrave; Roi, giếng Vua, miệng n&uacute;i lửa, di t&iacute;ch hải đội Ho&agrave;ng Sa - Trường Sa, &nbsp;m Linh Tự v&agrave; một số ng&ocirc;i mộ cổ.<br /> L&yacute; Sơn c&ograve;n c&oacute; những hiện vật bằng đ&aacute;, gốm sứ Trung Hoa, Chăm, Đại Việt. Đặc biệt trong l&ograve;ng đảo ẩn chứa rất nhiều di chỉ văn h&oacute;a Chăm v&agrave; Sa Huỳnh.<br /> Đặc sản: tỏi, hải sản, gỏi rong biển, dưa An Ti&ecirc;m.</p> 15.380388, 109.120942
8 Thạnh Trụ Quảng Ngãi 14.885006, 108.922791
9 Tam Quan Bình Định 14.547752, 109.042915
10 Chánh An Bình Định 14.275539, 109.174857
11 Tà Thiết Bình Phước 11.939237, 106.515788
12 CK Hoa Lư Bình Phước 11.965881, 106.544446
13 VQG Bù Gia Mập Bình Phước 12.125819, 107.196722
14 CK Bup'rang Đắk Nông 12.311556, 107.313363
15 Kiến Đức Đắk Nông 11.995077, 107.511220
16 Thác Dray Nur Đắk Nông 12.540446, 107.889851
17 Thác Dray Sap Đắk Nông 12.537849, 107.889969
18 Hà Lam Quảng Nam 15.739841, 108.352839
19 Mỹ Sơn Quảng Nam 15.879490, 108.332917
20 Bình Lâm Quảng Nam 15.602451, 108.229451
21 Lăng Cô Thừa Thiên Huế 16.243994, 108.076712
22 Đường Hồ Chí Minh Quảng Bình 17.458423, 106.564573
23 Đèo Hải Vân Thừa Thiên Huế <p>Đ&egrave;o Hải V&acirc;n l&agrave; một trong những cung đường cuốn h&uacute;t nhất thế giới (theo tờ Guardian). Kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng về sự ngoạn mục v&agrave; hiểm trở, Hải V&acirc;n c&ograve;n vang danh với vẻ đẹp thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tuyệt vời.<br /> Đ&egrave;o Hải V&acirc;n nằm tr&ecirc;n một nh&aacute;nh n&uacute;i đ&acirc;m ra biển thuộc d&atilde;y Bạch M&atilde; (một phần của d&atilde;y Trường Sơn), nối liền địa phận tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế v&agrave; th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng. Đ&egrave;o cao 500m so với mực nước biển v&agrave; d&agrave;i khoảng 20km. Gọi l&agrave; &ldquo;Hải V&acirc;n&rdquo; v&igrave; nơi đ&acirc;y c&oacute; cảnh sắc v&ocirc; c&ugrave;ng đẹp, đỉnh đ&egrave;o quanh năm c&oacute; m&acirc;y che phủ v&agrave; ch&acirc;n đ&egrave;o l&agrave; biển m&ecirc;nh m&ocirc;ng xanh thẳm. Hải V&acirc;n c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n kh&aacute;c l&agrave; đ&egrave;o M&acirc;y v&igrave; đỉnh đ&egrave;o thường c&oacute; m&acirc;y hay đ&egrave;o Ải V&acirc;n v&igrave; tr&ecirc;n đỉnh đ&egrave;o c&oacute; một cửa ải.<br /> Đỉnh đ&egrave;o Hải V&acirc;n ở độ cao 496m so với mực nước biển; c&aacute;ch Huế 77,3km về ph&iacute;a nam v&agrave; c&aacute;ch Đ&agrave; Nẵng 28,7km về ph&iacute;a bắc.</p> <p>Hiện nay c&oacute; hai con đường qua đ&egrave;o Hải V&acirc;n: hầm đường bộ xuy&ecirc;n đ&egrave;o Hải V&acirc;n v&agrave; đường đ&egrave;o Hải V&acirc;n:<br /> <strong>Hầm đường bộ xuy&ecirc;n đ&egrave;o Hải V&acirc;n</strong></p> <ul> <li>Thời gian mở cửa: Tất cả c&aacute;c ng&agrave;y. Thời gian đ&oacute;ng hầm l&agrave; 3h - 4h s&aacute;ng mỗi ng&agrave;y để vệ sinh, sửa chữa, bảo tr&igrave; c&aacute;c hạng mục đường hầm.</li> <li>Gi&aacute; v&eacute;: M&ocirc; t&ocirc;/xe m&aacute;y: 25.000đ/lượt/xe, người đi bộ: 8.000đ/lượt/người.</li> <li>Lưu &yacute;: V&igrave; l&agrave; đường hầm xuy&ecirc;n đ&egrave;o n&ecirc;n du kh&aacute;ch sẽ kh&ocirc;ng thể thưởng ngoạn cảnh đẹp hay tham quan một số địa điểm nổi tiếng tr&ecirc;n đ&egrave;o Hải V&acirc;n.</li> </ul> <p><strong>Đường đ&egrave;o Hải V&acirc;n</strong></p> <ul> <li>Thời gian mở cửa: Tất cả c&aacute;c ng&agrave;y.</li> <li>Gi&aacute; v&eacute;: Kh&ocirc;ng mất ph&iacute;.</li> <li>Ph&ugrave; hợp loại h&igrave;nh: Du lịch, tham quan, kh&aacute;m ph&aacute;, phượt.</li> <li>Lưu &yacute;: Bạn n&ecirc;n chọn tuyến đường n&agrave;y nếu muốn kh&aacute;m ph&aacute;, trải nghiệm trọn vẹn cảm gi&aacute;c chinh phục đ&egrave;o Hải V&acirc;n.<br /> &nbsp;</li> </ul> 16 17 16N, 107 55 25E
24 Đèo Phú Gia Thừa Thiên Huế 16.262758, 108.038110
25 Đèo Phước Tượng Thừa Thiên Huế 16.278337, 107.917704
26 Bạch Mã Thừa Thiên Huế 16.252048, 107.886641
27 CK Khánh Bình An Giang 10.953959, 105.082456
28 CK Vĩnh Xương An Giang 10.910651, 105.178806
29 CK Thường Phước Đồng Tháp 10.910135, 105.197336
30 An Hữu Tiền Giang 10.312254, 105.891298
31 CK Bình Hiệp Long An 10.836188, 105.930502
32 CK Mộc Bài Tây Ninh 11.077169, 106.176038
33 Hậu Nghĩa Long An 10.904910, 106.388404
34 CK Xa Mát Tây Ninh 11.667400, 105.981724
35 Trung Ương Cục Tây Ninh 11.734002, 106.053349
36 Kà Tum Tây Ninh 11.693311, 106.221437
37 Quần Đảo Hoàng Sa Đà Nẵng 16 21 36N, 111 57 01E
38 Quần Đảo Trường Sa Khánh Hòa 9 07 27N, 114 15 00E
39 Cầu Rạch Miễu Tiền Giang 10.341709, 106.342632
40 Phú Lộc Sóc Trăng 9.460770, 105.720371
41 Huyện Sử Cà Mau 9.405268, 105.150972
42 Tắc Cậu Kiên Giang 9.872307, 105.125470
43 Minh Lương Kiên Giang 9.901022, 105.160467
44 CK Xà Xía Kiên Giang 10.423282, 104.456565
45 Vàm Rầy Kiên Giang 10.216670, 104.783330
46 Rạch Sỏi Kiên Giang 9.945761, 105.114730
47 Óc Eo An Giang 10.243291, 105.154781
48 Đồng Châu Thái Bình 20.399864, 106.586351
49 Phố Hiến Hưng Yên 20.639064, 106.060073
50 Đảo Cát Bà Hải Phòng Được biết đến là thành phố cảng biển lớn nhất nước với mùa hoa phượng đỏ đặc trưng, thành phố Hải Phòng ngày nay trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều điểm tham quan ấn tượng, nổi bật không thể quên khi nhắc đến Hải Phòng chính là quần đảo Cát Bà. Chỉ cách thành phố Hải Phòng 30km và thành phố Hạ Long khoảng 25km, đảo Cát Bà được hình thành từ hàng trăm đảo lớn nhỏ, như một dấu gạch nối thật cuốn hút giữa hai thành phố du lịch xinh đẹp này. Với hệ thống cấu trúc đa dạng, hài hòa từ rừng, núi, biển, đảo, Cát Bà được Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Quần đảo Cát Bà nổi tiếng là khu du lịch phức hợp sinh thái của thành phố cảng, với sự hòa quyện phong phú, độc đáo giữa cảnh quan thiên nhiên núi, rừng, biển cùng những bãi tắm xanh trong rất hoang sơ. Không quá nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, cũng không ồn ào, náo nhiệt như những vùng biển khác, đến Cát Bà du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt, tạo nên nét đặc trưng rất riêng cho vùng quần đảo này. Có rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn, độc đáo, nhưng với đặc tính không quá rộng lớn nên chỉ cần khoảng thời gian hai ngày là du khách có thể thoải mái trải nghiệm đầy đủ không gian tuyệt vời nơi đây. Thời điểm thích hợp nhất du lịch Cát Bà: Mùa hè là mùa du khách đổ xô về Cát Bà. Những ngày cuối tuần khách rất đông, giá phòng có khi tăng gấp đôi. Tháng 9-10-11 là mùa khách Tây: nước ấm, trời thu trong xanh, biển lặng. ==== Nguồn ảnh: Internet & WikiTrip 20.789009, 106.999749
51 Phước Tích Thừa Thiên Huế 16.588092, 107.359423
52 Thành Cổ - La Vang Quảng Trị 16.708224, 107.194912
53 Cầu Hiền Lương Quảng Trị 17.003028, 107.052779
54 Cửa Tùng Quảng Trị 16.814176, 107.098855
55 Vĩnh Mốc Quảng Trị 17.074687, 107.108118
56 Hồ Xá Quảng Trị 17.062208, 107.018166
57 Hoàn Lão Quảng Bình 17.588096, 106.529070
58 Vũng Chùa Quảng Bình Vũng Chùa - Đảo Yến nằm cách Đèo Ngang (ranh giới giữa 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh) khoảng 7 km về phía nam là một danh thắng tuyệt đẹp. Địa danh này thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Từ lâu người dân địa phương gọi đây là thế đất rồng cuộn hổ ngồi, nơi dãy Hoành Sơn (núi Mũi Rồng) đâm từ dãy Trường Sơn ra biển lớn. Thể theo nguyện vọng của đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc còn sống, Vũng Chùa - Đảo Yến được chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng của bác. Hàng trăm nghìn người con đất Việt không quản đường xa đã lũ lượt kéo về viếng thăm vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc - người khiến cả thế giới phải nghiêng mình kính nể và xếp vào danh sách 10 vị tướng tài giỏi nhất mọi thời đại. Phong cảnh ở Vũng Chùa - Đảo Yến thật hiền hòa, yên lành, bình dị và hoang sơ. Để đến đây, cách thông thường nhất là bay đến Đồng Hới, sau đó di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy đi về hướng Bắc khoảng 67km. Bạn có thể đến viếng mộ Đại tướng bất cứ thời điểm nào trong năm, nếu ngại mùa mưa thì tránh đi vào tháng 9 đến tháng 11. Lưu ý khi đến viếng mộ, du khách cần mặc trang phục chỉnh tề, xếp hàng đăng ký và giữ yên lặng cũng như giữ gìn vệ sinh nơi chốn linh thiêng. 17.923868, 106.493927
59 VQG Phong Nha - Kẻ Bảng Quảng Bình 17.591026, 106.283217
60 Hồ Kẻ Gỗ Hà Tĩnh 18.198766, 105.922585
61 Đèo Ngang Hà Tĩnh <p>Đ&egrave;o Ngang l&agrave; con đ&egrave;o lịch sử đ&atilde; đi v&agrave;o thơ, văn của B&agrave; Huyện Thanh Quan, L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;ng, Nguyễn Thiếp, Cao B&aacute; Qu&aacute;t,...&nbsp;<br /> Ng&agrave;y nay, nơi đ&acirc;y l&agrave; ranh giới ph&acirc;n chia hai tỉnh H&agrave; Tĩnh v&agrave; Quảng B&igrave;nh với chiều d&agrave;i 6km. Khung cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tuyệt đẹp.</p> <p>=====</p> <p><em>H&igrave;nh ảnh: WikiTrip, Internet &amp; Naveen Photography.</em></p> 17.956393, 106.468012
62 Hoành Sơn Quang Hà Tĩnh 17.956356, 106.469630
63 Làng Sen Nghệ An 18.675754, 105.554283
64 Linh Cảm Hà Tĩnh 18.528836, 105.556269
65 Phát Diệm Ninh Bình 20.093055, 106.079950
66 Yên Thủy Ninh Bình 20.291081, 105.722959
67 VQG Quốc Phương Ninh Bình 20.316284, 105.608323
68 Thịnh Long Nam Định 20.034129, 106.221742
69 Đồng Văn Hà Nam 20.636539, 105.919426
70 Sài Gòn Hồ Chí Minh 10 46 34N, 106 41 45E
71 Diêm Điền Thái Bình 20.560433, 106.567683
72 Phù Lỗ Hà Nội 21.199485, 105.848462
73 tx Phú Thọ Phú Thọ 21.423676, 105.227519
74 Cầu Gia Bảy Thái Nguyên 21.599682, 105.835702
75 Ngã Ba Hố Nai Đồng Nai 10.972342, 106.878606
76 Cầu Vĩnh Thịnh Hà Nội 21.161083, 105.484224
77 Đường Lâm Hà Nội 21.155530, 105.480952
78 Na Dương Lạng Sơn 21.695512, 106.970057
79 CK Săm Pun Hà Giang 23.244413, 105.477997
80 Sà Phìn Hà Giang <p>S&agrave; Ph&igrave;n được v&iacute; như<strong> &ldquo;cổng trời&rdquo; của cao nguy&ecirc;n đ&aacute;</strong>, c&aacute;ch huyện Đồng Văn 15km về hướng Y&ecirc;n Minh. Tại cổng trời, bạn c&oacute; thể thu v&agrave;o tầm mắt thung lũng S&agrave; Ph&igrave;n thơ mộng. Bạn c&oacute; thể tạt v&agrave;o l&agrave;ng, kh&aacute;m ph&aacute; chợ S&agrave; Ph&igrave;n, tham quan thung lũng v&agrave; chi&ecirc;m ngưỡng kiến tr&uacute;c tuyệt đẹp của nh&agrave; vua M&egrave;o.<br /> Được coi l&agrave; &ldquo;vựa thuốc phiện&rdquo;, &ldquo;rốn ma t&uacute;y&rdquo; của Cao nguy&ecirc;n đ&aacute; Đồng Văn n&ecirc;n một thời x&atilde; S&agrave; Ph&igrave;n lu&ocirc;n bị coi l&agrave; điểm n&oacute;ng. C&oacute; những l&uacute;c hầu như to&agrave;n bộ c&aacute;nh đ&agrave;n &ocirc;ng x&atilde; n&agrave;y kh&ocirc;ng thể ra ngo&agrave;i đường, kh&ocirc;ng thể l&agrave;m ăn được v&igrave; ma t&uacute;y v&acirc;y h&atilde;m. Ấy thế m&agrave; bằng quyết t&acirc;m, bằng nghị lực của m&igrave;nh c&ugrave;ng sự g&oacute;p sức đến nhiệt th&agrave;nh của c&aacute;n bộ, ng&agrave;y nay ma t&uacute;y ở S&agrave; Ph&igrave;n đ&atilde; bị đẩy l&ugrave;i. Tiếng kh&egrave;n, tiếng h&aacute;t đ&atilde; rộn ca khắp c&aacute;c sườn đ&aacute; n&uacute;i trong mỗi độ tết đến, xu&acirc;n về.<br /> Từ S&agrave; Ph&igrave;n đi th&ecirc;m 26km nữa l&agrave; đến Cột cờ Lũng Cũ, địa đầu Tổ quốc.</p> 23.255656, 105.245006
81 Tam Sơn Hà Giang 23 04 03N, 104 58 05E
82 Cam Đường Lào Cai 22.410902, 104.018608
83 Chiềng Mung Sơn La 21.232015, 104.001689
84 Như Quỳnh Hưng Yên 20.987311, 105.977434
85 Ck Lao Bảo Quảng Trị 16.623373, 106.590642
86 Ba Đồn Quảng Bình 17.751714, 106.441880
87 A Roong Quảng Nam 15.691880, 107.768641
88 Quán Toan Hải Phòng 20.885128, 106.596691
89 Sao Đỏ Hải Dương 21.109801, 106.388071
90 Mạo Khê Quảng Ninh 21.057001, 106.597738
91 Tuần Châu Quảng Ninh 20.954556, 106.981704
92 CK Móng Cái Quảng Ninh 21.533861, 107.971223
93 Phú Phong Bình Định 13.906006, 108.922336
94 Đồng Vắt Bình Định 13.987146, 108.798857
95 Nhổn Hà Nội 21.054028, 105.733142
96 Phi Nôm Lâm Đồng 11.783701, 108.411715
97 Phú Ngọc Đồng Nai 11.168451, 107.307600
98 Ma Đa Gui Lâm Đồng 11.383589, 107.536977
99 Đạ Mri Lâm Đồng 11.411445, 107.658666
100 Liên Nghĩa Lâm Đồng 11.751866, 108.382786
Từ 3401 đến 3500 của 3522 bản ghi
của 36 Trang